Naši radovi

Flajer dizajn

Šta je Flajer? (letak)

Flajer dizajn je oblik reklamnog papira koji je dizajniran tako da je namenjen širokoj distribuciji i obično se postavlja ili distribuira na javnom mestu, izdaje se pojedincima ili šalje putem pošte.

Flajer Dizajn

S obzirom da se flajeri smatraju najjeftinijim vidom reklamiranja proizvoda i usluga, danas malo firmi ulaže u kvalitetan dizajn flajera. Mi nudimo usluge grafičkih dizajnera koji su kreirali nekoliko stotina flajera. Sva rešenja flajera koja smo uradili su izuzetno visokog kvaliteta.

Vizuelni identitet je vrlo važan za svaku firmu jer je to nešto s čime se firma povezuje i nešto što poslovni partneri i klijenti često vide i primećuju. Kvalitetan dizajn flajera je takođe veoma važan. Nije svaki dizajn flajera kvalitetan. Flajer bilo koje veličine može se dizajnirati za sat ili dva, ali vrednost tog “rada” je mala, a efekat na tržištu nikakav..

Naši flajeri donose novac, jer ih rade visoko obučeni grafički dizajneri i profesionalci.

Osnovna tri faktora dobro dizajniranog letka (flajera): 

  • -atraktivnost
  • -jasne informacije
  • -sažetost

Onima koji će čitati vaš letak mora sve biti jasno i moraju imati odgovore na sva bitna pitanja: ko, šta, gde, kada. Flajer dizajn letka mora ostaviti odličan prvi utisak. 

Pogledajte neke od flajera koje smo odradili za naše klijente!

Trebate flajer?

Kontaktirajte nas!